Giới thiệu

Công ty truyền thông NGM

Công ty NGM cung cấp rất nhiều dịch vụ bao gồm xây dựng tư vấn thương hiệu, thiết kế website, phát triển ứng dụng thông minh và tổ chức các sự kiện thể thao giải trí.

NGM

Our services

Solving Problems

We provide the best services considered to be the company's strengths

Branding

Website Design

Application Development

Events Organization

Advisory Management

NGM