Dự án

Lao League

NGM là công ty quản lý và xây dựng website chính của giải bóng đá cao nhất tại Lào. NGM cũng là đơn vị tư vấn và phát triển truyền thông cho Lao League.

NGM

Dịch vụ

Nổi bật

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tốt nhất được coi là thế mạnh của công ty

Các thương hiệu do NGM xây dựng: GolfEdit, Lao League, Board18

Thiết kế website

 

Phát triển ứng dụng

 

Tổ chức sự kiện

Quản lý tư vấn

NGM