Giới thiệu

Công ty truyền thông NGM

Công ty NGM cung cấp rất nhiều dịch vụ bao gồm xây dựng tư vấn thương hiệu, thiết kế website, phát triển ứng dụng thông minh và tổ chức các sự kiện thể thao giải trí.

NGM

Dịch vụ

Nổi bật

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tốt nhất được coi là thế mạnh của công ty

Xây dựng thương hiệu

Thiết kế website

 

Phát triển ứng dụng

 

Tổ chức sự kiện

Quản lý tư vấn

NGM